dostępne Pakiety

Standard

- Stworzenie strony internetowej

- Domena w cenie pakietu

- Miejsce na serwerze w cenie pakietu

- Pełna obsługa strony w cenie pakietu

- Logotyp firmy w cenie pakietu (opcjonalnie)

- Grafiki branżowe w cenie pakietu(opcjonalnie)

- Aktualizacje

- Opcja fotoreportażu ( do ustalenia)

- Umowa 24 miesiące

SMART

- Stworzenie strony internetowej

- Domena w cenie pakietu

- Miejsce na serwerze w cenie pakietu

- Pełna obsługa strony w cenie pakietu

- Logotyp firmy w cenie pakietu (opcjonalnie)

- Grafiki branżowe w cenie pakietu (opcjonalnie)

- Aktualizacje

- Opcja fotoreportażu ( do ustalenia)

- Umowa 36 miesięcy

Premium

Cena oraz warunki umowy ustalone indywidualnie zgodnie z oczekiwaniami klienta

FAQ

Tak, do każdego zlecenia wystawiamy faktury zgodnie z ustalonym okresem rozliczeniowym.

Tak, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. 

Po zakończeniu umowy proponujemy jej przedłużenie na tych samych warunkach, jednakże za 50% ceny wyjściowej. 

Tak, nie ma ku temu żadnych przeszkód, jednakże w naszej ofercie mają Państwo zawartą pomoc w prowadzeniu strony przez cało okres trwania umowy. 

Tak, jednakże w przypadku zerwania/odstąpienia od umowy, należy pokryć różnicę kwoty umowy a kwoty już wpłaconej w rozliczeniu jednorocznym. 

Nie ma limitu zmian, jednakże po zaakceptowaniu projektu głównego, zmiany wymagające dużego nakładu pracy(np. dodanie modułu sklepu internetowego) będą wyceniane indywidualnie. 

Zmiany są dokonywane najszybciej jak to możliwe. (maksymalny czas to 72 godziny  –  w przypadku bardziej skomplikowanych czynności.)